English
Gaeilge
Mandarin
Polish
Cumarsáid Shlán
Gléasanna Slána
Gníomhaíochtaí Slána Ar Líne
Bagairtí
Ábhar Gníomhach agus Fianáin
Baincéireacht Ar Líne
Coincheap an Loirg Dhigitigh
Comhaid a Scriosadh
Gnéithe Bunúsacha de Shlándáil Brabhsáil Gréasáin
Íocaíochtaí Slána ar Líne
Líonrú Sóisialta
Meicníochtaí Scagacháin
Néalríomhaireacht
Príobháideacht Phearsanta
Sábháilteacht Leanaí ar Líne
Seomraí Comhrá
Coincheap an Loirg Dhigitigh

Is gnách go sábháiltear faisnéis ar láithreáin ghréasáin de réir mar a úsáideann tú iad. Is é do “lorg digiteach” an rian nó na loirg a d’fhág tú i do dhiaidh de réir mar a d’úsáid tú an t–idirlíon.

Conas mar a oibríonn sé?

Am ar bith a thugann úsáideoir cuairt ar láithreán gréasáin agus a iontrálann siad sonraí ann, ba cheart dóibh bheith airdeallach go bhféadfadh an láithreán gréasáin na sonraí a iontrálann siad a stóráil, a roinnt nó a úsáid. Idir fhaisnéis a nuashonraítear ar láithreáin líonraithe shóisialta ar nós Facebook agus fhocail a cuardaíodh ar innill chuardaigh ar nós Google iad samplaí de shonraí.

Cén baol a chruthaíonn sé?

Éagsúil le rianta traidisiúnta páipéir, déantar do thaifead digiteach a thaifeadadh agus a stóráil thar láithreáin éagsúla ghréasáin ar an idirlíon. Tá seo in ann dúshláin níos mó a chruthú chun an faisnéis rúnda nó íogair a bhaint ó do lorg ag tráth níos déanaí.

Mura mbíonn tú cúramach faoin bhfaisnéis phearsanta ar a bhfuil fáil ar líne, d’fhéadfadh úsáideoirí eile bheith in ann go leor faisnéise a bhailiú ó do lorg chun d’aitheantas a ghoid, do phasfhocail a sheachthreorú ar do chuntas ríomhphost nó foghlaim go leor faoi do shaol.

Conas is féidir liom an tarlú seo a sheachaint?

• Déan cuardach idirlín ar d’ainm lena thuiscint céard is féidir leis an gcuid eile den domhan fáil amach fút agus ó do lorg digiteach.
• Bain d’fhaisnéis ó láithreán gréasáin, nó iarr go mbainfear é ó láithreán gréasáin mura bhfuil tú sásta leis an leibhéal den fhaisnéis ar féidir le daoine eile a fheiceáil fút i do lorg digiteach.
• Smaoinigh faoin méid faisnéise a chuireann tú ar fáil gan bhac do dhaoine ar líne. Smaoinigh sula ndéanann tú rud éigin a chló.


Noda Áisiúla

• Bí in amhras ar na láithreáin a iarrann ort faisnéis shonrach phearsanta a thabhairt.
• Déan monatóireacht ar do lorg digiteach trí chuardach a dhéanamh ort féin ar líne.
• Ná foilsigh faisnéis phearsanta riamh a d’fhéadfaí a úsáid chun ceisteanna slándála a fhreagairt, ar nós pasfhocal a dearmadadh.


logos