English
Gaeilge
Mandarin
Polish
Cumarsáid Shlán
Gléasanna Slána
Gníomhaíochtaí Slána Ar Líne
Bagairtí
Criptiú
Líonraí Gan Sreang
PBX
Saincheisteanna Dlí
Seirbhísí Ríomhphost Saor in Aisce
Teachtaireachtaí Meandracha
Turscar
Criptiú

Is céard atá i gceist le criptiú ná modh chun faisnéis íogair nó sonraí íogaire a aistriú isteach i bhfoirm nach féidir le haon duine gan údarás í a léamh. Is féidir leat comhaid, ríomhphoist nó fiú tiomántáin chrua iomlána a chriptiú chun a chinntiú nach féidir leis na daoine míchearta rochtain a fháil ar an eolas iontu má fhaigheann siad seilbh orthu.

Tá go leor sonraí pearsanta agus príobháideacha ar ghairis éagsúla ag daoine sa lá atá inniu ann, idir ríomhairí pearsanta agus PDA, idir ghutháin agus eagraithe agus dhialanna. Déantar na sonraí sin a tharchur go rialta ar ríomhphost agus le teachtaireachtaí meandracha freisin. Má chailltear nó má ghoidtear do shonraí riamh, le criptiú is féidir leat a bheith sásta nach féidir rochtain a fháil orthu.

Úsáidtear criptiú i dtráchtáil leictreonach chun a chinntiú go mbíonn an cainéal cumarsáide idir tú féin agus an díoltóir creidiúnach slán.

Tá go leor teicnící criptithe éagsúla. A láidre is atá an criptiú, a dheacra is atá sé do bhradaí an cód a dhíchriptiú. Tá na cóid is déanaí dobhriste ach is féidir cineálacha criptithe níos éasca a bhriseadh le gnáthríomhaire pearsanta agus na huirlisí cearta. Mar riail ghinearálta, éiríonn criptiú níos láidre de réir mar a úsáidtear níos mó giotán dó, mar sin tá criptiú 128-giotán níos láidre ná criptiú 64-giotán.


Conas é a úsáid?

Is féidir leat táirge saor in aisce a roghnú chun cabhrú leat do chuid comhad a chriptiú nó is féidir leat íoc as táirge tráchtála atá éasca le húsáid agus oiriúnach do do chuid riachtanas. Tá rogha mór ann, ach seans go mbraithfidh do rogha deireanach ar leibhéal do chumais theicniúil féin.

logos