English
Gaeilge
Mandarin
Polish
Cumarsáid Shlán
Gléasanna Slána
Gníomhaíochtaí Slána Ar Líne
Bagairtí
Balla Dóiteáin Pearsanta
Comhaid Chúltaca
Diúscairt Shlán & Shábháilte Ríomhairí
Nuashonruithe Córas agus Paisteáil Córais Oibriúch
Pasfhocail
Slándáil Gléasanna Eile
Slándáil Gléis Shoghluaiste
Slándáil Guthán Cliste
VOIP
Diúscairt Shlán & Shábháilte Ríomhairí

Déanann formhór na n-úsáideoirí baile Éireannacha a ríomhairí a dhiúscairt ar an ngnáthbhealach - i mboscaí bruscar nó ag láithreáin chonláiste cathartha áitiúla. Uaireanta, díolann siad iad le ceannaitheoirí príobháideacha, agus i roinnt cásanna déanann siad iad a thrádáil nó iad a chur ar ceant. Ní chreideann úsáideoirí baile go bhfuil sonraí ar a ríomhaire a mbeadh aon duine in ann úsáid a bhaint astu, agus de ghnáth, ní chuireann siad aon bhearta i gcrích chun comhaid ar a ríomhairí a scriosadh. Ní thuigeann úsáideoirí baile impleachtaí na sonraí ar féidir iad a aisghabháil óna ríomhairí.

I dteannta sin, luann Rialacháin WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment) 2005 (Dramhthrealamh Leictreach & Leictreonach) go gcaithfear trealamh dá leithéid a dhiúscairt ar bhealach nach ndéanfaidh dochar don timpeallacht.

Ríomhairí a choinneáil amach as líonta talún

Tá roinnt roghanna éagsúla ann chun ríomhairí a dhiúscairt, in ionad iad a chaitheamh amach nó iad a stóráil. Tá a lán ríomhairí tógtha ar bhealach a chiallaíonn gur féidir iad a dheisiú nó a uasghrádú, agus mar sin is féidir iad a athúsáid. Gan mórán iarrachta, is féidir leis na ríomhairí sin a bheith chomh maith leis na ríomhairí nua ar an margadh faoi láthair.

Trí dheireadh a chur le dramhaíl leictreonach, cosnaítear an timpeallacht, spáráiltear acmhainní agus déanann tú difríocht do cháilíocht do thimpeallachta áitiúla.

Anois in Éirinn is féidir na hearraí leictreonacha uile, lena n-áirítear ríomhairí, a athchúrsáil ar bhealach atá sábháilte don timpeallacht. Ní úsáideann athchúrsáil leictreonach ach sreabha diúscartha deimhnithe, rud a chinntíonn go láimhseáiltear táirgí ar bhealach a théann leis an reachtaíocht náisiúnta uile, lena n-áirítear an tAcht um Bainistiú Dramhaíola 1996 agus Treoir WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment) 2005. Is féidir le d'Údarás áitiúil níos mó faisnéise a sholáthar duit faoi athchúrsáil shábháilte trealamh ríomhaireachta.

Déan do shonraí íogaire a 'bhuanscriosadh'

Ba chóir duit a chinntiú i gcónaí go ndéantar aon sonraí tábhachtacha nó íogaire a bhí stóráilte ar do ríomhaire a scriosadh i gceart. Is éard atá i gceist leis sin ná uirlisí 'sciúrtha sonraí' speisialta a rith chun do shonraí a bhuanscriosadh. Ní leor an gnáth-eochair 'delete' a úsáid chun sonraí rúnda nó íogaire a scriosadh.

logos