English
Gaeilge
Mandarin
Polish
Cumarsáid Shlán
Gléasanna Slána
Gníomhaíochtaí Slána Ar Líne
Bagairtí
Ábhar Gníomhach agus Fianáin
Baincéireacht Ar Líne
Coincheap an Loirg Dhigitigh
Comhaid a Scriosadh
Gnéithe Bunúsacha de Shlándáil Brabhsáil Gréasáin
Íocaíochtaí Slána ar Líne
Líonrú Sóisialta
Meicníochtaí Scagacháin
Néalríomhaireacht
Príobháideacht Phearsanta
Sábháilteacht Leanaí ar Líne
Seomraí Comhrá
Gnéithe Bunúsacha de Shlándáil Brabhsáil Gréasáin

Bealach é an t-idirlíon chun fanacht i dteagmháil le cairde agus le do theaghlach. I gcás go leor daoine, is bealach freisin é chun bheith cothrom le dáta faoin nuacht, faoi fhaisnéis taighde nó chun siopadóireacht a dhéanamh ar líne. Tá modh coiteann déanta den idirlíon chun baincéireacht a dhéanamh, chun billí a íoc agus chun iarratais agus foirmeacha a chomhlánú agus a sheoladh ar aghaidh.
Conas mar a oibríonn sé?

Braitheann go leor gníomhaíochtaí coiriúla ar easpa feasachta ar shlándáil ag úsáideoir. Is féidir le coirpigh na céadta agus na mílte crúca (ar a dtugtar Fioscaireacht) i bhfoirm ríomhphoist turscair agus iad meáite ar chleas a imirt ar roinnt úsáideoirí a dhéanfaidh fiuntas dá n-iarrachtaí. Is gnách go ndéanann naisc mhailíseacha a chuimsítear i ríomhphoist fioscaireacht, bogearraí sceimhle agus i ndallamullóga eile iarracht chun cur ina luí ar an úsáideoir chun cliceáil ar nasc nó chun bogearraí a cheannach trí éilimh nó trí thairiscintí atá diongbháilte go leor.

Is féidir leat thú féin a chosaint ar líne trí mheascán de chlár frithvíris agus brabhsálaí idirlín atá cothrom le dáta a úsáid agus feasacht a bheith agat ar na bagairtí freisin.

Agus sonraí íogair á seoladh ar aghaidh agat, ar nós logáil isteach chuig do ríomhphost, do bhanc nó chuig do líonra sóisialta, ba cheart duit a chinntiú go bhfuil an nasc leis an láithreán gréasáin á choimeád slán ag teastas digiteach. Cuirtear úsáid teastas aitheantais ag an láithreán gréasáin in iúl i mbarra seoltaí an bhrabhsálaí Idirlín – beidh “https://” seachas “http://,” le feiceáil i gcónaí. Seiceáil don “s” ag an deireadh nuair a logálann tú isteach.

Is ann do roghanna agus do ghnéithe níos sonraí is féidir leat a chumasú i do bhrabhsálaí idirlín ar féidir leo cabhrú leat chun láithreáin ghréasáin nó torthaí cuardaigh a d’fhéadfadh bheith míshábháilte a aithint. Is féidir teacht ar níos mó faisnéise ar shlándáil brabhsálaí i mír na Nasc Áisiúil.

Cén baol a chruthaíonn sé?

• D’fhéadfaí aitheantas an íospartaigh a ghoid as a n-eascródh díobháil airgeadais
• Is féidir díobháil a dhéanamh do chomhaid ríomhaire nó ghléas an úsáideora nó iad a ghoid.
• D’fhéadfaí ríomhaire an úsáideora a úsáid chun Turscar a sheoladh chuig úsáideoirí eile.

Conas is féidir liom an tarlú seo a sheachaint?

• Suiteáil agus coimeád bogearraí frithvíris ar do ríomhaire nó gléas.
• Coimeád do bhrabhsálaí idirlín cothrom le dáta.
• Bí san airdeall ar ghníomhaíocht neamhghnách nó ar fhadhbanna ríomhaire.
• Suiteáil agus coimeád balla dóiteáin ar do ríomhaire.
• Úsáid brabhsálaí nua-aimseartha ag a bhfuil gnéithe ar nós blocálaí míreanna aníos.
• Seachain ábhar íogair a stóráil go ceann i bhfad ar do ríomhaire.
• Athraigh do phasfhocail go minic.
• Bí san airdeall ar na naisc a sheoltar trí theachtaireachtaí meandracha a chur agus trí cheangaltáin ríomhphoist.

Noda Áisiúla

• Bí amhrasach faoi aon ríomhphoist nó láithreáin ghréasáin a thairiscíonn rud éigin ar a bhfuil dealramh ró-mhaith – is é is dóichí gurb a mhalairt a bheidh an scéal.
• Úsáid tréanphasfhocail ina gcuimsítear uimhreacha, cásanna uachtair agus cásanna íochtair agus siombailí.
• Úsáid bogearraí frithvíris atá cothrom le dáta ar do ríomhaire.

logos