English
Gaeilge
Mandarin
Polish
Cumarsáid Shlán
Gléasanna Slána
Gníomhaíochtaí Slána Ar Líne
Bagairtí
Ábhar Gníomhach agus Fianáin
Baincéireacht Ar Líne
Coincheap an Loirg Dhigitigh
Comhaid a Scriosadh
Gnéithe Bunúsacha de Shlándáil Brabhsáil Gréasáin
Íocaíochtaí Slána ar Líne
Líonrú Sóisialta
Meicníochtaí Scagacháin
Néalríomhaireacht
Príobháideacht Phearsanta
Sábháilteacht Leanaí ar Líne
Seomraí Comhrá
Íocaíochtaí Slána ar Líne

Is bealach áisiúil le gnó a dhéanamh é siopadóireacht agus baincéireacht a dhéanamh ar líne, chomh fada is a chuireann tú réamhchúraimí i bhfeidhm. Nuair a íocann tú as earraí ar líne le cártaí creidmheasa, déan cinnte go gcuireann an suíomh a bhfuil tú ag ceannach earraí uaidh meicníocht íocaíochta sláine ar fáil. Déanann sé sin cinnte go gcosnaítear do shonraí pearsanta nuair atá siad á seoladh uait chuig an díoltóir ar líne. Cuireann sé cosc freisin ar idircheapadh do shonraí ag "cúleisteoirí" mailíseacha agus mar sin ní féidir leo do chéannacht a ghoid chun brabach calaoiseach a dhéanamh.

Conas a aithníonn tú Íocaíochtaí Slána?

Déan cinnte go bhfuil láithreán gréasáin slán sula gcuireann tú faisnéis cárta creidmheasa isteach ann. Tá dhá chomhartha ann ar chóir iad a lorg chun a chinntiú go bhfuil an láithreán gréasáin slán:

• Fair amach do shiombail an ghlais fraincín i bhfuinneog do bhrabhsálaí. Tabhair faoi deara gur féidir leat cliceáil ar an nglas fraincín chun a chinntiú go bhfuil an díoltóir ag insint na fírinne faoi cé atá ann, go bhfuil teastas reatha acu agus go bhfuil an seoladh agus an ainm cuideachta ceart air. Uaireanta, déanann calaoiseoir iarracht íomhá bhréagach den ghlas fraincín a chur ar fáil tríd an íomhá a chur i gcorp an leathanaigh ghréasáin féin. Cliceáil ar íomhá an ghlais fraincín chun a chinntiú gur fíor-íomhá atá ann.

• Ba chóir do sheoladh an láithreáin ghréasáin tosú le https:// ag léiriú gur nasc slán, criptithe é.

Ná déan dearmad, áfach, nach ráthaíocht iomlán de shábháilteacht é an glas fraincín.

Má fhaigheann tú rabhadh faoi fhadhb le teastas/certificate nó ag rá nach féidir an teastas a thrust, ná seol aon fhaisnéis rúnda chuig na láithreáin ghréasáin sin. Is dóchúil gur láithreáin ghréasáin bhréagacha iad.


Conas a oibríonn Íocaíochtaí Slána?

Úsáideann láithreán gréasáin slán teicneolaíocht criptithe chun a chinntiú go gcoinnítear na sonraí a théann uait chuig an láithreán gréasáin faoi rún.

Ní láimhseálann a lán díoltóirí creidiúnacha ar líne an t-idirbheart cárta creidmheasa ar chor ar both; seolann siad ar aghaidh chuig soláthraí seirbhís íocaíochta speisialtóra é agus láimhseálann siad na hidirbhearta cárta creidmheasa thar a gcinn. Déanann sé sin cinnte nach stórálann an siopa ar líne ar cheannaigh tú earraí uaidh do shonraí cárta creidmheasa, rud a laghdaíonn an riosca maidir le goid do shonraí.

Ba chóir duit ainm an tsoláthraí seirbhís íocaíochta a bhreacadh síos, toisc gur dóchúil gurb é sin an t-ainm a bheidh ar do ráiteas cárta creidmheasa (in ionad ainm an díoltóra ar líne ar cheannaigh tú earraí uaidh).

Cén riosca a bhaineann leo?

Níl aon dearbh-ráthaíocht de shábháilteacht ar an Idirlíon. Mar sin féin, le beagán céille agus le roinnt bunfheasacht ar shlándáil, is féidir aon fhadhbanna a bhaineann le d'eispéireas siopadóireachta ar líne a sheachaint. Is iad seo a leanas roinnt de na rioscaí a bhaineann le hearraí a cheannach ar líne:

• Mí-úsáid nó idircheapadh do shonraí cárta creidmheasa

• Táille gearrtha ort as earraí nó seirbhísí nár cheannaigh tú

• Ní fhaigheann tú earraí a cheannaigh tú

• Moilleanna doghlactha

• Faigheann tú earraí nach ionann iad agus na hearraí ar íoc tú astu

• Seirbhís iardhíola dhona• Iarr ar chairde moltaí a thabhairt duit agus déan roinnt taighde sula gceannaíonn tú earraí

• Ná bain úsáid ach as láithreáin ghréasáin shlána

• Déan cinnte go bhfuil beartas príobháideachta soiléir ag an láithreán gréasáin a ndéileálann tú leis

• Déan cinnte go bhfuil téarmaí agus coinníollacha ag an láithreán gréasáin, agus go bhfuil tú sásta leo sula leanann tú ar aghaidh

• Déan machnamh ar chuntas a chruthú le láimhseálaithe íocaíochtaí le dea-cháil orthu cosúil le PayPal má dhéanann tú a lán siopadóireachta ar an Idirlíon

logos