English
Gaeilge
Mandarin
Polish
Cumarsáid Shlán
Gléasanna Slána
Gníomhaíochtaí Slána Ar Líne
Bagairtí
Ábhar Gníomhach agus Fianáin
Baincéireacht Ar Líne
Coincheap an Loirg Dhigitigh
Comhaid a Scriosadh
Gnéithe Bunúsacha de Shlándáil Brabhsáil Gréasáin
Íocaíochtaí Slána ar Líne
Líonrú Sóisialta
Meicníochtaí Scagacháin
Néalríomhaireacht
Príobháideacht Phearsanta
Sábháilteacht Leanaí ar Líne
Seomraí Comhrá
Néalríomhaireacht

Go simplí, is é an “néal” an t-idirlíon. Is éard atá i gceist le néalríomhaireacht níos mó de d’fhaisnéis agus de d’fheidhmchláir a chur ar chórais ar a bhfuil rochtain thar an idirlíon, agus níos lú ar chórais ar le gnólacht nó duine iad féin. Is féidir leat rochtain a fháil ar d’fhaisnéis ó áit ar bith ag am ar bith de bharr an néil.

Conas mar a oibríonn sé?

Is féidir le húsáideoirí feidhmchláir néal-bhunaithe a úsáid ar an idirlíon trí ach brabhsálaí gréasáin a úsáid, gan bogearraí breise a shuiteáil go háitiúil ar a ríomhaire. Déanann seo rudaí níos fusa chun leas a bhaint as feidhmchláir nua néil chun feidhmchláir reatha a úsáid d’úsáideoirí breise. I measc na soláthróirí seirbhís neil tá Salesforce.com, Seirbhísí Gréasáin Amazon, Google Apps agus Microsoft Office 365.

Cén baol a chruthaíonn sé?

Suíomh fisiciúil na sonraí – Tá an áit a stóráiltear sonraí úsáideora faoi réir athrú ag soláthróir na seirbhíse néil. Is féidir sonraí a stóráil lasmuigh d’Éirinn, nó den Eoraip, laistigh de thír eile ina bhfuil dlíthe éagsúla príobháideachais nó cosaint sonraí.
Slándáil/Cosaint Sonraí/Comhlíonadh – De bharr go mbíonn an feidhmchlár á óstáil ar an idirlíon, is féidir leis bheith ina dheacracht a dheimhniú an bhfuil slándáil do shonraí á cosaint ag an soláthróir óstála ar aon dul le dlíthe agus le rialacháin áitiúla.
Infheichtheacht fhadtéarma – Dá dtitfeadh an bonn as gnó do sholáthróra seirbhís néil, ní mór duit a chinntiú go mbeidh tú fós in ann úsáid do shonraí a choimeád.

Noda Áisiúla

• Déan athbhreithniú cúramach ar Théarmaí agus Coinníollacha do sholáthróra seirbhís néil lena chinntiú go dtuigeann tú conas atá siad tiomanta do do shonraí a choimeád slán.
• Déan taighde ar an soláthróir seirbhís néil lena chinntiú go bhfuil dea-chlú orthu agus go bhfuil inmharthanacht fhadtéarma acu.
• Cinntigh, dá dtitfeadh an bonn as gnó do sholáthróra seirbhís néil, go bhfuil agat plean i bhfeidhm le húsáid leanúnach do shonraí a choimeád.

logos