English
Gaeilge
Mandarin
Polish
Noda Áisiúla
Seo a leanas roinnt rudaí ar cheart agus nár cheart a dhéanamh chun do chóras a choimeád slán:
Cinntigh I GCÓNAÍ go n-úsáideann tú clár Frithvíris agus go gcoimeádann tú cothrom le dáta é.
Cinntigh I GCÓNAÍ go gcoimeádann tú do chóras oibrithe cothrom le dáta. Roghnaigh ‘Tá’ nuair a iarrtar ort chun na nuashonruithe is déanaí a shuiteáil.
Cinntigh I GCÓNAÍ go gcoimeádann tú do phasfhocail príobháideach. Athraigh go rialta iad.
Cinntigh I GCÓNAÍ go ndéanann tú do shonraí tábhachtacha a chúltacú. Áirítear leis sin cáipéisí, pictiúir agus ríomhphoist. Stóráil an cúltaca in áit shábháilte.
Cinntigh i gcónaí go bhfuil nasc slán á úsáid agat nuair a bhíonn tú ag siopadóireacht ar líne. Bí ag faire amach le haghaidh https:// agus ná déileáil ach le cuideachtaí iontaofa a bhfuil muinín agat astu.
Ná hoscail ceangaltáin RIAMH ó dhaoine nach bhfuil aithne agat orthu. D’fhéadfaidís bheith ionfhabhtaithe le víreas.
Ná cas RIAMH le duine a casadh ort ar líne gan duine fásta a bhfuil muinín agat astu.
Ná cliceáil ar mhíreanna aníos RIAMH. D’fhéadfaidís bheith ionfhabhtaithe le bogearraí spiaireachta.
Ná freagair RIAMH do ríomhphost a iarrann ar fhaisnéis phearsanta. Ní iarrfaidh aon chuideachta ar a bhfuil clú ort é seo a dhéanamh.
Ná creid RIAMH gach rud a deir duine leat ar líne. Insíonn daoine bréaga.
Déan machnamh I GCÓNAÍ ar cén sonraí íogair atá stóráilte ar do ghuthán cliste nó ar ghléas soghluaiste.
Ná cliceáil RIAMH ar URLanna giorraithe a fhaigheann tú trí ríomhphost mura bhfuil muinín agat cén áit as ar tháinig siad.
Cinntigh I GCÓNAÍ go mbíonn sé dúshlánach chun buille faoi thuairim a thabhairt céard iad do phasfhocail ach nach mbíonn siad deacair le cuimhneamh orthu.
Ná húsáid RIAMH an pasfhocal céanna do líon cuntas nó láithreáin ghréasáin.
Léigh na téarmaí agus coinníollacha I GCÓNAÍ maidir le príobháideachas ar láithreáin líonraithe shóisialta.
Déan taighde I GCÓNAÍ ar sholáthróirí féideartha seirbhíse sula gceadaíonn tú rochtain dóibh ar do shonraí íogair, go háirithe más seirbhís néalríomhaireachta atá i gceist léi.
logos