English
Gaeilge
Mandarin
Polish
Cumarsáid Shlán
Gléasanna Slána
Gníomhaíochtaí Slána Ar Líne
Bagairtí
Ábhar Gníomhach agus Fianáin
Baincéireacht Ar Líne
Coincheap an Loirg Dhigitigh
Comhaid a Scriosadh
Gnéithe Bunúsacha de Shlándáil Brabhsáil Gréasáin
Íocaíochtaí Slána ar Líne
Líonrú Sóisialta
Meicníochtaí Scagacháin
Néalríomhaireacht
Príobháideacht Phearsanta
Sábháilteacht Leanaí ar Líne
Seomraí Comhrá
Príobháideacht Phearsanta

Is éard atá i gceist léi ná an cumas smacht a choinneáil ar an bhfaisnéis phearsanta a sheolann tú amach ar an Idirlíon nó smacht a choinneáil ar an bhfaisnéis phearsanta a bhaineann leat a bhfuil rochtain ag daoine eile uirthi.


Conas a oibríonn sí?

Úsáideann roinnt láithreáin ghréasáin teicneolaíocht criptithe chun a chinntiú go mbíonn an chumarsáid uile idir tú féin agus an láithreán gréasáin faoi rún. Tá a fhios agat go bhfuil faisnéis criptithe nuair a fheiceann tú glas fraincín i bhfráma fhuinneog an bhrabhsálaí agus nuair a thosaíonn seoladh an láithreáin ghréasáin le https://

Seolann roinnt láithreáin ghréasáin faisnéis chuig do ríomhaire nuair a thugann tú cuairt orthu agus is féidir le do ríomhaire an fhaisnéis a sheoladh ar ais chuig na láithreáin ghréasáin nuair a iarrtar air; sin an bealach ar a 'gcuimhníonn' láithreáin ghréasáin ort nuair a thugann tú cuairt orthu arís. Tugtar 'fianán' ar an bhfaisnéis a sheoltar chugat, agus is féidir é a úsáid chun cuimhneamh ar fhaisnéis a bhaineann leat cosúil le: ainmneacha úsáideora, roghanna, sonraí cuntais agus mar sin de. Cuireann formhór na mbrabhsálaithe gréasáin ar do chumas cosc a chur ar fhianáin nó iad a cheadú.


Cén riosca a bhaineann léi?

Mura rialaíonn tú conas a sheolann tú faisnéis phearsanta, agus cé leis a sheolann tú é, méadaíonn tú an riosca go ngoidfear do chéannacht.

Déan cinnte i gcónaí nuair a thugann tú faisnéis phearsanta nó airgeadais do láithreán gréasáin go dtosaíonn seoladh an láithreáin ghréasáin le https://

Déan cinnte go bhfuil beartas príobháideachta cothrom le dáta ag an láithreán gréasáin a ndéileálann tú leis agus go bhfuil tú sásta leis na téarmaí agus coinníollacha a ghabhann leis.

Iarr ar úinéir an láithreáin ghréasáin a insint duit conas a láimhseálann siad d'fhaisnéis phearsanta nuair a thagann an t-idirbheart nó an cuntas leo chun críche.

Ná tabhair freagra riamh ar ríomhphost nó glaonna gutháin nach raibh tú ag tnúth leo a iarrann faisnéis phearsanta.

Ná seol faisnéis phearsanta nó rúnda i ríomhphost.

Bí ar d'airdeall faoi láithreáin ghréasáin a dtugann tú do shonraí pearsanta dóibh. Déan iarracht a chinntiú go bhfaigheann tú teistiméireacht faoi láithreán gréasáin sula bhfuil muinín agat as. Ná bain úsáid ach as brandaí creidiúnacha agus aitheanta.


Leideanna Is Tábhachtaí

Bí amhrasach faoi aon ríomhphost nó láithreáin ghréasáin a thairgeann rud éigin atá ró-mhaith le bheith fíor.

Déan monatóireacht rialta ar do chuntas bainc agus ráitis chárta creidmheasa agus déan aon ghníomhaíocht amhrasach a thuairisciú láithreach.

Déan cinnte go ndéantar aon fhaisnéis ar shean-ríomhairí, sean-ghutháin agus sean- PDA a bhuanscriosadh sula dtugtar do dhuine eile iad nó sula gcuirtear sa bhruscar iad.

logos