English
Gaeilge
Mandarin
Polish
Cumarsáid Shlán
Gléasanna Slána
Gníomhaíochtaí Slána Ar Líne
Bagairtí
Balla Dóiteáin Pearsanta
Comhaid Chúltaca
Diúscairt Shlán & Shábháilte Ríomhairí
Nuashonruithe Córas agus Paisteáil Córais Oibriúch
Pasfhocail
Slándáil Gléasanna Eile
Slándáil Gléis Shoghluaiste
Slándáil Guthán Cliste
VOIP
Slándáil Guthán Cliste

Ní bhraithimid a thuilleadh ar ár ngutháin chun ach glao a chur ar chairde nó ar ár dteaghlach. Le gutháin chliste nua-aimseartha is féidir linn tabhairt faoi réimse fairsing de thascanna; gach rud idir brabhsáil ar an Idirlíon agus do chuid billí a íoc agus ráiteas bainc a sheiceáil agus rochtain a fháil ar ríomhphoist oibre. De bharr go bhfuil gutháin chliste chomh fada chun cinn, bíonn go leor de na saincheisteanna slándála a mbímid nochtaithe dóibh trínár ríomhairí ar ár ngutháin chliste anois.

Cén baol a chruthaíonn sé?

Cailleadh nó goid gutháin chliste – Is féidir le cailleadh táirgiúlachta agus/nó cailleadh sonraí bheith mar thoradh ar ghléas a chailleadh de bharr taisme nó gada.
Sonraí íogair a chailleadh – Tá in go leor gutháin chliste faisnéis íogair nó rúnda, idir ainmneacha úsáideora agus pasfhocail, grianghraif agus fístéipeanna pearsanta, teachtaireachtaí gnó agus pearsanta agus teachtaireachtaí téacs mar aon le sonraí agus comhaid feidhmchláir.
Bogearraí mailíseacha – Is bagairtí ar a bhfuil cur amach iad Víris, Traígh agus WORManna ar ríomhairí traidisiúnta. Cé nach bhfuil gutháin chliste ina sprioc mhór go fóill, tá coinne leis go dtiocfaidh athrú ar an scéal le himeacht ama, go háirithe de réir mar a thugtar faoi níos mó gníomhaíocht gnó agus airgeadais ar líne trí leas a bhaint as gutháin chliste.
Rochtain neamhúdaraithe ar líonra – De bharr go gcuireann go leor gléasanna soghluaiste réimse de roghanna nascachta ar fáil, d’fhéadfaí iad a úsáid chun córais chorparáideacha a ionsaí.

Conas is féidir liom an tarlú seo a sheachaint?

Socraigh do ghuthán go nglasfar é, nó go leathmhúchtar é, i ndiaidh tréimhse áirithe neamhghníomhaíochta, agus go dteastóidh pasfhocal chun é a úsáid arís.

Ná suiteáil ach feidhmchláir ó fhoinsí iontaofa ar do ghuthán cliste.

Socraigh do ghuthán chun a shonraí a scriosadh má leanann duine ar aghaidh chun buille faoi thuairim a thabhairt céárd é do phasfhocal, más ann don ghné seo.

Bíodh dlúthaird agat nuair a bhíonn feidhmchláir á suiteáil agat féachaint an dteastaíonn cead uathu chun rochtain a fháil ar fhaisnéis ar do ghuthán. Más amhlaidh an scéal, cinntigh gurb iarratas réasúnta ceada atá ann bunaithe ar shaghas an fheidhmchláir atá á shuiteáil agat.

Criptigh an fhaisnéis a stórálann tú ar do ghuthán cliste más féidir teacht ar an rogha seo.


Noda Áisiúla

• Cumasaigh pasfhocal chun do ghuthán cliste a úsáid agus socraigh go ndéanfar do ghuthán a ghlasáil go huathoibríoch i ndiaidh cúpla nóiméad de neamhghníomhaíocht.
• Cúltaca do chuid sonraí ag baint úsáide as bogearraí a ghnóthú, de ghnáth ar fáil leis an gléas.
• Socraigh do ghuthán go ndéanfaidh sé a chuid sonraí a scriosadh i ndiaidh líon iarrachtaí míchearta chun do phasfhocal a iontráil, más ann don ghné seo.
• Déan machnamh cúramach ar fhoinse aon fheidhmchlár a dhéanann tú a íoslódáil.
• Déan machnamh cúramach ar an gcead a thugann tú chun rochtain a thabhairt ar do shonraí a iarrann aon fheidhmchlár a dhéanann tú a shuiteáil.
• I ngach cás is féidir, cuir cosc ar shonraí íogair ó bheith stóráilte ar do ghléasanna gutháin chliste ar an gcéad dul síos.
• Criptigh na sonraí ar do ghuthán cliste nuair is féidir.

logos