English
Gaeilge
Mandarin
Polish
Cumarsáid Shlán
Gléasanna Slána
Gníomhaíochtaí Slána Ar Líne
Bagairtí
Criptiú
Líonraí Gan Sreang
PBX
Saincheisteanna Dlí
Seirbhísí Ríomhphost Saor in Aisce
Teachtaireachtaí Meandracha
Turscar
Teachtaireachtaí Meandracha

Is bealach ar a bhfuil an-mheas chun cumarsáid a dhéanamh ar an Idirlíon ná teachtaireachtaí meandracha (IM) a chur, go háirithe i measc daoine óga. Murab ionann agus ríomhphost, cuirtear teachtaireachtaí meandracha i bhfíoram. De ghnáth, cuireann seirbhís teachtaireachtaí meandracha úsáideoir ar an eolas má tá duine éigin ar liosta comhfhreagróirí an úsáideora ar líne.


Conas a aithníonn tú é?

Chun teachtaireachtaí meadracha a chur, ní mór 'cliant' teachtaireachtaí meandracha a shuiteáil ar do ríomhaire. Tá a lán cliaint éagsúla ar fáil. Is iad roinnt de na ríomhchláir IM a bhfuil an cháil is mó orthu ná Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, GoogleTalk agus Skype.


Conas a oibríonn sé?

Tá cliaint agus freastalaithe i líonraí teachtaireachtaí meandracha. Suiteálann úsáideoir cliant, cosúil le Yahoo Messenger, Windows Live Messenger, GoogleTalk nó Skype, a nascann le freastalaí a fheidhmíonn díoltóir an líonra teachtaireachtaí meandracha. (Ní mór a thabhairt faoi deara, toisc go mbaineann siad úsáid as prótacail éagsúla níl na seirbhísí teachtaireachtaí meandracha éagsúla comhoiriúnach i gcónaí). Tugtar aitheantóir uathúil do gach úsáideoir a chláraíonn le seirbhís teachtaireachtaí meandracha, agus de ghnáth is ainm nó 'hanla' é. Ansin, tugann an t-úsáideoir an t-aitheantóir uathúil do na daoine ar mhian leis nó léi cumarsáid a dhéanamh leo trí mheán an líonra teachtaireachtaí meandracha.
logos