English
Gaeilge
Mandarin
Polish
Noda Áisiúla
  1. Bíodh smacht agat ar an méid faisnéis phearsanta a fhágann tú ar láithreáin gréasáin líonraithe shóisialta.
  2. Déan táirge frithvíris/frithspiaireachta a shuiteáil agus a ghníomhachtú agus déan balla dóiteáin a shuiteáil.
  3. Bí amhrasach ar ríomhphoist a thagann ó dhaoine nach bhfuil aithne agat orthu:
  4. Cuir nuashonruithe uathoibríocha ar siúl ionas go mbaineann an deisiú is déanaí do bhogearraí amach.
  5. Socraigh tréanphasfhocail, go háirithe do chuntais a bhaineann le sonraí íogair nó pearsanta (áirítear leis seo suíomhanna líonraithe shóisialta).
  6. Ná tabhair do sheoladh ríomhphoist gan ghá. Smaoinigh sula ndéanann tú rud éigin a chló.
Ba cheart go mbeidh fáil ar thuismitheoirí chun cabhrú lena leanaí teachtaireachtaí neamhoiriúnacha a thuiscint agus chun cásanna baolacha a sheachaint.

Is é an baol is mó dár bpríobháideachas na rudaí a fhoilsímid féin. Ba cheart d’úsáideoirí óga bheith feasach ar na socruithe príobháideachais a úsáideann siad, ach ba cheart dóibh bheith feasach freisin gur féidir aon rud a fhoilsíonn siad ar líne a chóipeáil agus a sheoladh ar aghaidh, mar sin, más ábhar náireach nó an-rúnda é, ná foilsigh ar líne é, fiú má tá na socruithe príobháideachais is déine is féidir i bhfeidhm agat.

Ba cheart d’úsáideoirí óga bheith feasach ar a síltear atá ina fhaisnéis phearsanta: i.e seoladh ríomhphoist, uimhir ghuthán póca, ainm scoile agus aon phictiúir nó fístéipeanna díobh féin, dá dteaghlach nó dá gcairde. Is fusa is féidir píosaí beaga faisnéise a chur le chéile chun léargas cuimsitheach isteach ina saol agus ina ngníomhaíochtaí laethúla a chruthú.

Baol Ábhartha

Naisc le hacmhainní

logos