English
Gaeilge
Mandarin
Polish
Noda Áisiúla
  1. Déan táirge frithvíris/frithspiaireachta a shuiteáil agus a ghníomhachtú agus déan balla dóiteáin a shuiteáil nó a chumasú.
  2. Stad agus smaoinigh sula roinneann tú aon fhaisnéis phearsanta ar líne.
  3. Ba cheart ríomhairí a choimeád i limistéar oscailte inar féidir gach gníomhaíocht ar líne a fheiceáil.
  4. Spreag do leanaí le hinsint duit má bhagraíonn rud éigin nó duine éigin orthu nó má chuireann rud éigin nó duine éigin as dóibh.
  5. Cuir nuashonruithe uathoibríocha ar siúl ionas go mbaineann do bhogearraí uile an deisiú is déanaí amach.
  6. Socraigh tréanphasfhocail, go háirithe do chuntais a bhaineann le sonraí íogair nó pearsanta.
Cuid Cheannasach dár saol laethúil is ea an t-idirlíon anois. Cuireann sé rochtain ar fáil ar acmhainní domhanda taobh istigh dár dteach féin.

Is féidir an t-idirlíon a úsáid ar mhaithe le hoideachas agus le siamsaíocht agus is féidir leis eagrú laethúil ár saoil a shimpliú go mór.

Agus aird ar a chineál domhanda, cruthaíonn an t-idirlíon baol agus dúshláin bhunúsacha. Bealaí iad do ríomhaire a dhéanamh slán agus níos tábhachtaí ná sin, iompar slán ar líne a bheith ar siúl agat, ar féidir leo na cásanna a íoslaghdú ina nochtar thú agus do theaghlach do dháinséir ar líne.

Is féidir le bogearraí slándála atá cothrom le dáta, suiteáilte agus ag oibriú i do ríomhaire mar aon leis na ríomhphoist agus na comhaid a fhaigheann tú a thuiscint cabhrú leis an mbaol a laghdú. Is iad oideachas agus feasacht na h-airm is fearr i leith go leor baol ar líne. Ina theannta sin, is féidir le cóip chúltaca a dhéanamh de do shonraí cabhrú leat d'fhaisnéis a aisghabháil má mhilleann bogearraí mailíseacha do chomhaid, nó má ghoidtear nó má dhéantar díobháil do do ríomhaire.

Baol Ábhartha

Naisc le hacmhainní

logos