Geoblockering – vad är det egentligen?

Geoblockering är en teknik för att hindra användare från att visa viss information eller komma åt vissa webbplatser baserat på deras plats. Detta kan göras på olika sätt, men den vanligaste metoden är att använda din IP-adress för att avgöra om du kommer från ett godkänt område eller inte. Andra tekniker kan innebära att man kontrollerar om du använder en internetleverantör som släpper blockerade sidor i ditt område.

Även om geoblockering kan användas för många olika ändamål används den främst av företag och organisationer som vill begränsa tillgången till visst innehåll eller vissa resurser till specifika områden i världen. Ett företag kan till exempel vilja blockera åtkomsten till sin webbutik i vissa länder där de inte har någon verksamhet, så att folk inte slösar tid på att försöka köpa varor när dessa länder inte har någon verksamhet.

När används geoblockering?

Ett exempel på när geoblockering används är strömningstjänster som SVT Play, Netflix, Disney+ och HBO Max som är begränsade för tittare som ansluter från utlandet. Detta kan göras genom att kontrollera IP-adressen för en person som försöker ansluta eller genom att kontrollera med sin lokala internetleverantör om personen för närvarande har tillgång till tjänsten från ett godkänt område.

Även om geoblockering kan vara irriterande är det ett viktigt verktyg för att skydda känslig information och se till att användarna endast har tillgång till resurser som är lämpliga för dem. Ett exempel på en geoblockering är den Kinesiska brandväggen.

Om du till exempel använder en VPN-tjänst eller proxyserver kan du kringgå de begränsningar som internetleverantörer eller webbplatsägare har infört och få tillgång till det innehåll du söker. Dessutom kan vissa webbplatser avblockeras eller göras tillgängliga i vissa områden genom rättsliga prövningar, så det är värt att kontrollera om detta har gjorts för de webbplatser som du helst vill använda. I slutändan finns det ett antal strategier som du kan använda för att kringgå geografiska blockeringar och få tillgång till det innehåll du vill ha. Så låt inte geoblockering hindra dig från att göra det du tycker om på nätet!