Vad är DirectAccess?

DirectAccess, även känt som Unified Remote Access, är en VPN-liknande teknik som tillhandahåller intranätanslutning till klientdatorer när de är anslutna till Internet. DirectAccess introducerades först med Windows Server 2008 R2 och är tillgänglig i alla versioner av Windows sedan dess.

DirectAccess tillåter fjärranvändare att komma åt interna nätverksresurser, såsom filresurser och skrivare, utan att behöva ansluta till en traditionell VPN. DirectAccess-anslutningar upprättas automatiskt när en användare ansluter till Internet och kräver ingen åtgärd från användarens sida.

DirectAccess är transparent för användarna och kräver ingen speciell klientprogramvara. Allt som krävs är en DirectAccess-aktiverad dator och en internetanslutning.

DirectAccess är en ”managed” lösning, vilket innebär att den kräver en infrastruktur av DirectAccess-servrar och klienter som hanteras av en central administration. DirectAccess är inte en punkt-till-punkt VPN-lösning, som de som tillhandahålls av många kommersiella VPN-leverantörer.