Vad är en VPN-kill switch

En VPN-kill switch är ett program som hindrar din dator från att komma åt internet om din VPN-anslutning bryts. Detta garanterar att dina data förblir säkra och skyddade även om din VPN-anslutning avbryts.

VPN kill switchar är en viktig säkerhetsåtgärd, eftersom de förhindrar att dina data exponeras om din VPN-anslutning plötsligt bryts. Utan en kill switch kan dina data vara sårbara för attacker om din VPN-anslutning avbryts. Men med denna extra form av säkerhet på plats förblir dina data skyddade även om din VPN-anslutning bryts. Alla tillförlitliga VPN tjänster använder en kill switch bland annat NordVPN och ExpressVPN.

Två olika typer av VPN kill switch

Det finns två huvudtyper av VPN kill switchar: mjukvarubaserade och hårdvarubaserade.

Programvarubaserade kill switchar finns inbyggda i vissa VPN-appar, medan hårdvarubaserade kill switchar vanligtvis finns på routrar. Båda typerna av kill-switchar kan vara effektiva för att skydda dina data, men hårdvarubaserade kill-switchar är i allmänhet mer tillförlitliga och många som använder Linux, Ubuntu eller Windows server brukar använda dessa.

Om du använder en VPN är det viktigt att se till att den har en kill switch. På så sätt kan du se till att dina data och din IP adress förblir säkra även om din VPN-anslutning avbryts.