Vad är HTTPS?

Vad är HTTPS? är ett protokoll som ger säkerhet för kommunikationen mellan en webbläsare och en webbserver. När du besöker en webbplats som använder HTTPS anslutning kontrollerar din webbläsare serverns identitet innan data skickas. Detta garanterar att alla uppgifter som utbyts mellan dig och servern förblir konfidentiella och säkra.

HTTPS är en viktig säkerhetsåtgärd för webbplatser eftersom den skyddar känslig information som kreditkortsnummer och inloggningsuppgifter från att avlyssnas av tredje part. Det hjälper också till att se till att innehållet på en webbplats inte har manipulerats av någon mellan dig och servern.

Ett sätt att se om en webbplats använder SSL är att titta på webbadressen i webbläsarens t.ex Google Chrome adress. Om webbadressen börjar med ”HTTPS://” använder webbplatsen SSL. Du kan också se en hänglåssymbol bredvid webbadressen, vilket visar att SSL används.

Om du besöker en webbplats som ber om känslig information, t.ex. ditt kreditkortsnummer eller inloggningsuppgifter, ska du kontrollera att webbplatsen använder SSL (Secure socket layer) innan du anger någon information. Du kan kontrollera detta genom att titta efter ”HTTPS://” i början av webbadressen och/eller ikonen för hänglås.

När du handlar på nätet ska du leta efter webbplatser som har ”SSL” i sin webbadress och/eller visar ikonen för hänglås. På så sätt kan du se till att din personliga och ekonomiska information är säker.

Vad är det för skillnad på HTTP och HTTPS?

Ordet S står för Secure. Medans HTTP inte är secure. När man använder sig av vanliga HTTP protokollet så kan hemsidor du besöker och andra besökare fortfarande se din information, men när du använder HTTPS så är texten krypterad.