Vad är PPTP?

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) är en enkel metod för att skapa virtuella privata nätverk (VPN). En grupp bestående av Microsoft, Ascend Communications (numera en del av Alcatel-Lucent), 3COM och andra utvecklade PPTP. RFC 2637-specifikationen för PPTP har publicerats.

PPTP:s säkerhet har varit ett problem ända sedan början, eftersom det används med många icke-autentiserade kontrollpaket. PPTP i sig självt ger ingen sekretess eller kryptering, men nätverkssäkerheten är beroende av det tunnlade protokollet. Nyttolasten kapslas in i PPP-ramar och förpackas i IP-paket för överföring över Internet.

För ökad säkerhet är en vanlig uppgraderingsväg L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) med IPSec, som så småningom kan ersätta PPTP. Eftersom L2TP/IPSec kräver användning av en delad nyckel eller ett digitalt certifikat, vilket PPTP inte gör, används det fortfarande. Detta stöds av Microsoft Fjärranslutning.